The World Trade Organization (WTO) reviewed Mongolia’s trade policies and practices between March 17-19, 2021

Mar 31, 2021 | 11:44 am

The meeting chairperson Ambassador Harald Aspelund, Permanent Representative of Iceland to the United Nations, lauded Mongolia’s open trade and investment regime that strives toward more inclusive trade as well as its splendid economic performance over the review period.

He noted that the impact of Covid-19 has severely affected the economy, but there is a hope that it would recover fast on account of Government intervention in the form of stimulus packages.

Ambassador Aspelund also pointed out that Mongolia’s economy remains heavily reliant on a few sectors and its trade was concentrated in terms of products and markets which means that there is a strong need of economic diversification.

Many members of the WTO applauded Mongolia’s contributions to the Multilateral Trading System including its coordinating role of the Asian Group of Developing Countries and its contribution to the group of Landlocked Developing Countries. Mongolia’s positive developments in the area of trade facilitation were recognized as it had undertaken significant efforts to improve trade facilitation and modernize its customs procedures.

Nevertheless, some Members noted that they still faced difficulties with Mongolia’s customs clearance and inspection procedures. Mongolia’s Sanitary and Phytosanitary Measures regime was characterized as lacking alignment with international SPS standards and Mongolia was encouraged to make improvements in this area. Import quotas on certain agricultural products were seen as problematic on several fronts. Importance of strengthening good governance, improving transparency and the legal environment were also recurrent themes during discussions.

Source:

https://akipress.com/news:655963:Mongolia_s_trade_policy…/

 

 

Дэлхийн Худалдааны Байгууллага (ДХБ) 2021 оны 3-р сарын 17-19 хооронд Монгол Улсын худалдааны бодлого, практикийг хянан хэлэлцэв.

Исланд Улсаас НҮБ-ын дэргэд суугаа байнгын төлөлөөлөгч Элчин сайд Хaралд Аспелүнд хурлыг даргалсан бөгөөд тэрбээр илүү нээлттэй худалдаа эрхлэхийг эрмэлзэж буй Монгол Улсын нээлттэй худалдаа, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг сайшааж, хянан хэлэлцсэн хугацаанд Монголын эдийн засаг өсөлттэй байсныг цохон тэмдэглэв. Тэрбээр Ковид19-ийн нөлөө Монгол Улсын эдийн засагт хүндээр нөлөөлсөн боловч Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй эдийн засгийг дэмжих багцуудын ачаар түргэн сэргэх найдвар байна гэжээ.

Түүнчлэн ноён Аспелүнд Монгол Улсын эдийн засаг цөөн хэдэн салбараас ихээхэн хамааралтай хэвээр байгаа, мөн худалдааны хувьд тодорхой төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд төвлөрсөн байгаа нь эдийн засгийг төрөлжүүлэх ихээхэн шаардлага байгааг цохон тэмдэглэжээ.

ДХБ-ын гишүүн орнууд Азийн хөгжиж буй орнуудын бүлэг болон далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын бүлэгт оруулж буй Монгол Улсын хувь нэмрийг үнэлэхийн сацуу олон талт худалдааны тогтолцоог бэхжүүлэхэд оруулж буй хувь нэмрийг сайшаав. Түүнчлэн худалдааг хөнгөвчлөх, гаалийн процедурыг шинэчлэхэд ихээхэн хүчин чармайлт гаргасны үр дүнд Монгол Улс худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр эерэг өөрчлөлтийг авчирч байгааг дурдсан юм.

Гэсэн хэдий ч зарим гишүүд Монгол Улсын гаалийн бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын журамтай холбоотой бэрхшээл тулгарсаар байгааг цохон тэмдэглэв. Монгол Улсын ургамал, эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдалг хангах арга хэрэгсэл (SPS) олон улсын стандарттай нийцэхгүй байгаа байгаа тул үүнийг сайжруулах талаар арга хэмжээ авахыг мөн энэ ташрамд уриалжээ. Мөн хөдөө аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүнд ногдуулж буй импортын квоттой холбоотой хэд хэдэн асуудал байгааг дурдсан юм. Зөв засаглалыг бэхжүүлэх, ил тод байдал, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулахын ач холбогдол зэрэг нь уг хэлэлцүүлгийн гол сэдвүүд байв.

Эх сурвалж:

https://akipress.com/news:655963:Mongolia_s_trade_policy…/

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.