Banner

The International Think Tank just concluded a successful side event for LLDCs in Bangkok

Feb 12, 2019 | 10:23 am

The International Think Tank for Landlocked Developing Countries in close cooperation with the Institute of Developing Economies of Japanese External Trade Organization (IDE-JETRO) and the UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN OHRLLS) successfully organized a side event on the “ Key role of transit transport corridors in fostering development in the LLDCs” on the sidelines of the Euro-Asian Regional Midterm Review of the Vienna Programme of Action for the Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–2024.

The ITTLLDC and IDE-JETRO introduced its Geographical Simulation Model and a study on forecast of possible economic impact of economic corridors of “Mongolia – Russia – China Economic Corridor” and the Lao-Chinese High-speed Railway as well as best practices of functioning transit corridors from Africa.

_____________________________________

Олон улсын судалгааны төв ДГХБО-д зориулсан дэд арга хэмжээг Бангкок хотноо амжилттай зохион байгууллаа

Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын олон улсын судалгааны төв Японы гадаад худуалдааны байгууллагын Хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн болон НҮБ-ын Нэн буурай хөгжилтэй, Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнууд болон Жижиг арлын хөгжиж буй орнуудын асуудал эрхэлсэн Дээд төлөөлөгчийн албатай хамтран Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын 2014-2024 оны Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дунд хугацааны хэрэгжилтийг хянах Европ-Азийн бүсийн нутгийн хурлын үеэр “ДГХБО-ын хөгжлийг дэмжихэд дамжин өнгөрөх тээврийн коридорын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт дэд арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.

Эл арга хэмжээний үеэр ДГХБО-ын ОУСТ Японы гадаад худуалдааны байгууллагын Хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран Газарзүйн симуляцийн загварчлалаар Монгол-ОХУ-БНХАУ-ын эдийн засгийн коридор болон Лаос-БНХАУ-ын хурдны төмөр замын боломжит эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолж хийсэн судалгааг танилцуулан Дээд төлөөлөгчийн албанаас Африкийн дамжин өнгөрөх коридорыг ашигласнаас гарч байгаа үр өгөөжийн судалгааг тус тус танилцуулав.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.