The Executive Director of the International Think Tank for LLDCs addresses the 74th Session of the UN General Assembly

Dec 6, 2019 | 11:49 am

Executive Director of the International Think Tank for LLDCs Mr. Erdenetsogt Odbayar addressed the High-level plenary meeting of the 74th session of the UN General Assembly devoted to the comprehensive midterm review of the implementation of the Vienna Programme of Action (VPoA) for Landlocked Developing Countries (LLDCs) for the decade 2014-2024 on December 5, 2019.

The Executive Director informed the plenary session of the midterm review meeting about the recent accomplishments of the ITTLLDC on research projects and successful organization of international and regional events, workshops and seminars with its partner organizations, such as UN system organizations and other research institutes.

After expressing the International Think Tank for LLDC’s full commitment to the cause of LLDCs, the Executive Director called on all landlocked developing countries that have not yet ratified the Multilateral Agreement for the Establishment of an International Think Tank to do so at its earliest convenience and asked development partners and Friends of LLDCs to support and effectively utilize the International Think Tank for sharing experiences and know-how, research endeavors and addressing challenges in implementing both the VPoA and SDGs as noted in the Article 64 (j) of the VPoA.

The high-level plenary meeting will continue with thematic sessions and conclude on December 6, 2019.

——————————————————————
ДГХБО-ын ОУСТ- ийн гүйцэтгэх захирал Э.Одбаяр НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 74 дүгээр чуулганд оролцон үг хэлэв.

2019 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр ДГХБО-ын ОУСТ -ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Одбаяр НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 74-р чуулганы ивээл дор зохион байгуулагдаж байгаа Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дунд хугацааны хэрэгжилтийг хянах өндөр түвшний хуралд оролцон үг хэллээ.

Гүйцэтгэх захирал Э.Одбаяр хэлсэн үгэндээ ДГХБО-ын ОУСТ-ийн хэрэгжүүлсэн судалгааны төслүүд, НҮБ-ын системийн болон бусад олон улсын түнш байгууллагуудтай хамтран амжилттай зохион байгуулсан олон улсын болон бүс нутгийн арга хэмжээ, семинар зэрэг сүүлийн үед авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, ололт амжилтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг НҮБ-ын нийт гишүүн орнуудад танилцуулав.

ДГХБО-ын ОУСТ нь Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын хөгжлийн төлөөх үйл ажиллагаандаа нөөц бололцоогоо бүрэн зориулахаа илэрхийлсний дараа Гүйцэтгэх захирал Э.Одбаяр Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын олон улсын судалгааны төвийг үүсгэн байгуулах тухай Олон талт хэлэлцээрийг хараахан соёрхон батлаагүй байгаа ДГХБО-ыг тус хэлэлцээрт ойрын хугацаанд нэгдэхийг уриалж, Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 64 (ж) зүйлд заасны дагуу хөгжлийн түншүүд болон Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудыг дэмжигч байгууллагуудыг Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй саад бэрхшээлийг шийдвэрлэх, туршлага, ноу-хау солилцох, судалгаа шинжилгээ хийх чиглэлээр ДГХБО-ын ОУСТ-ийг дэмжиж хамтран ажиллахыг хүсэлт болгов.

Өндөр түвшний хурал сэдэвчилсан хэлэлцүүлгээр үргэлжилж, 12 дугаар сарын 6-нд өндөрлөнө.

78998450_2365605540217871_467174304434356224_o

78386698_2365605436884548_3175156385767751680_o

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.