Side event on Productive Capacity and structural transformation organized in Bangkok

Feb 14, 2019 | 10:01 am

United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD) and the Common fund for Commodities organized a side event on “Fostering Productive capacities, export diversification and structural transformation in Asian LLDCs” on the second day of the Euro-Asian Regional Midterm Review meeting of the Vienna Programme of Action for the Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–2024.

On the invitation of UNCTAD Executive Director of the International Think Tank for Landlocked Developing Countries Mr. Odbayar Erdenetsogt, moderated this side event.

Since structural transformation of economy plays an important role for the succesful implementation of the Vienna Programm of Action the side event was attended by a large number of representatives from LLDCs and representatives from transit countries as well as development partners.

ITTLLDC and UNCTAD organized a similar event in Ulaanbaatar, Mongolia in October 2018.

See past events of the ITTLDC our web and fb pages.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1710557979055967&id=415721298539648

———-

Бүтээлч чадавхыг бэхжүүлэх нь сэдэвт арга хэмжээ Бангкок хотноо зохион байгуулагдлаа

Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын 2014-2024 оны Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дунд хугацааны хэрэгжилтийг хянах Европ-Азийн бүс нутгийн хурлын үеэр “Азийн ДГХБО-ын Бүтээлч чадавхыг бэхжүүлэх боломжийг хөгжүүлэх, экспортын барааны төрлийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн бүтцийг шинэчлэн өөрчлөх тухай” сэдэвт арга хэмжээг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Худалдаа Хөгжлийн Бага Хурал (ХХБХ) Өргөн хэрэглээний барааны нэгдсэн сан (ӨХБНС)-тай хамтран зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээг НҮБ-ын ХХБХ-ын урилгаар ДГХБО-ын ОУСТ-ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Одбаяр хөтлөв.

Бүтээлч чадавхыг хөгжүүлж, экспортын бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн бүтцийг шинэчлэн “солонгоруулах” нь ДГХБО-д тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг даван гарахад нэмэр болох гол хүчин зүйлүүдийн нэг байдаг тул энэ арга хэмжээнд ДГХБО-ын төлөөлөгчид, хөгжлийн түнш байгууллагууд болон дамжин өнгөрөх орнуудын төлөөлөгчид өргөнөөр оролцов.

ДГХБО-ОУСТ-өөс тус сэдвээр 2018 оны 10 дугаар сард тусгай арга хэмжээ зохион байгуулж байсан болно.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1710557979055967&id=415721298539648

51773337_1869133763198387_2931448890441859072_o 51890401_1869133709865059_6880474094215626752_n

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.