122010625_3148028731975544_6191236265208960774_o

Memorandum of Understanding between the United Nations and the International Think Tank for Landlocked Developing Countries

Nov 2, 2020 | 9:51 am

MoU between the United Nations and the International Think Tank for Landlocked Developing Countries was signed.
The ITTLLDC and the United Nations, represented by its office of the High Representative for the LDCs, LLDCs, and the SIDS, have concluded their negotiations and signed the MoU on 19 October 2020.
The UN-OHRLLS has been the lead office within the United Nations Secretariat on matters related to landlocked developing countries since its establishment in 2001, while the ITTLLDC has always aimed to become a Centre of excellence for research and policy advice on issues of specific interest to LLDCs since the UN-General Assembly adopted the resolution of establishing such a center in 2009.
The UN-OHRLLS and ITTLLDC have the common objective to assist landlocked developing countries in addressing their specific development constraints and challenges and has been actively working in collaboration on numerous activities and events since 2014.
Thus, the signing of this symbolic document by ITTLLDC Executive Director Mr. Odbayar and United Nations High Representative Ms. Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, signifies the next step in strengthening the already resolute partnership that has existed between the 2 organizations throughout the years.
_______________________________________
Далайд Гарцгүй Хөгжиж буй Орнуудын Олон Улсын Судалгааны Төв Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагатай Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичигт гарын үсэг зурав.
“Далайд Гарцгүй Хөгжиж буй Орнуудын Олон Улсын Судалгааны Төв” НҮБ-тай хэлэлцээгээ өндөрлөж, 2020 оны 10-р сарын 19-ний өдөр санамж бичигт гарын үсэг зурав.
НҮБ-ыг төлөөлж “НҮБ-ын Нэн Буурай Хөгжилтэй Орнууд, Далайд Гарцгүй Хөгжиж буй Орнууд болон Жижиг Арлын Хөгжиж буй Орнуудын Асуудал Эрхэлсэн Дээд Төлөөлөгчийн Алба” тус санамж бичгийн хэрэгжилтэд анхааран ажиллана.
Дээд Төлөөлөгчийн Алба нь 2001 онд байгуулагдсанаас хойш далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудтай холбоотой асуудлаар НҮБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газрын тэргүүлэх алба нь байсаар ирсэн бол ДГХБО-ын ОУСТ нь НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблей 2009 онд далайд гарцгүй орнуудад зориулсан ОУСТөв байгуулах тухай тогтоол баталснаас хойш далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын асуудлаар судалгаа, бодлогын зөвлөгөө өгөх шилдэг төв болохыг үргэлж эрмэлзсээр ирсэн юм.
Дээд Төлөөлөгчийн Алба болон ДГХБО-ын ОУСТ нь далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын хөгжлийн тодорхой бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд нь туслах нийтлэг зорилготой бөгөөд 2014 оноос хойш олон арга хэмжээн дээр идэвхтэй хамтран ажилласаар ирсэн юм.
Ийнхүү энэхүү түүхэн баримт бичигт ДГХБО-ын ОУСТ-ийн Гүйцэтгэх захирал Ноён Э. Одбаяр, НҮБ-ын Дээд төлөөлөгч Хатагтай Ф. К. Утойкаману нар гарын үсэг зурсан нь 2 байгууллагын хооронд олон жилийн турш оршин тогтнож байсан түншлэлийг бэхжүүлэх дараагийн алхмыг илэрхийлж байгаа юм.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.