Banner

Launch of “Multilateral Trade Negotiations and LLDCs: A handbook for negotiators and practitioners of LLDCs”

Apr 19, 2016 | 9:33 am

Launching event in Ulaanbaatar, Mongolia

“Multilateral Trade Negotiations and LLDCs: A handbook for negotiators and practitioners of LLDCs”

On April 13, 2016 the International Think Tank for Landlocked Developing Countries organized a launching event at the Ministry of Foreign Affairs of Mongolia.
During this event the publication of the ITT for LLDCs “Multilateral Trade Negotiations and LLDCs: A handbook for negotiators and practitioners of LLDCs” was introduced to the Mongolian public.
The handbook is aimed at introducing policy makers in LLDCs to prepare for multilateral trade negotiations by providing a background on different negotiation topics in the World Trade Organisation, which are relevant to all LLDCs.
The Handbook also proposes complementarity between the different LLDCs in certain negotiation areas. The users of the manual will be first and foremost the negotiators and their technical teams in LLDCs. Public officials in charge of trade, line ministries should also find elements of the handbook useful, in order to grasp key concepts and turn the challenge of negotiations in favour of their own interest. Furthermore, non-state actors, which must participate more actively in the institutional framework which prepares for negotiations, will also find this handbook a useful guide for their participation.
The handbook provides an introduction and mapping of existing handbooks and guidelines on multilateral trade and negotiations produced by the relevant UN system organizations and other international organizations.
The handbook also provides an introduction into the conditions facing LLDCs from a macroeconomic, trade and investment perspective. The handbook reports on the findings from past studies, which find a systematic bias against growth in land-locked countries, owing to the uncertainties, costs and transport times incurred by being landlocked.

http://land-locked.org/wp-cont…/…/2016/02/Handbook_Final.pdf).

http://www.mfa.gov.mn/?p=33430

Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын Олон улсын судалгааны төв (ДГХБО-ын ОУСТ) нь 2016 оны 04 сарын 13-ны өдөр “Олон талт худалдааны хэлэлцээрүүд ба Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнууд: Хэлэлцэн тохирогч болон хэрэглэгч нарт зориулсан гарын авлага”-ыг танилцуулах арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.

Тус арга хэмжээнд Гадаад Хэргийн Яам, Сангийн Яам, Аж Үйлдвэрийн Яам, Хөдөө, Аж Ахуйн Яам, Гаалийн Ерөнхий Газар, Монголын Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим, Үндэсний Хөгжлийн Институт, Уул Уурхайн Яам, Улсын бүртгэл, Статистикийн Ерөнхий Газар болон Монголын Логистикийн Холбоо, Монгол Улсын Их Сургууль, Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв, Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн болон хувийн хэвшлийн төлөөллүүд оролцсон юм.

Арга хэмжээг нээж Гадаад Хэргийн Яамны Бодлого төлөвлөлт, зохицуулалтын газрын захирал Г.Амартүвшин хэлсэн үгэндээ уг гарын авлага нь далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын олон улсын худалдаа, ялангуяа Дэлхийн Худалдааны Байгууллага (ДХБ)-ын яриа хэлэлцээнээс хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мөн олон талт худалдааны тогтолцооны хүрээнд олгогдож буй худалдааны тааламжтай нөхцлүүдийг бүрэн дүүрэн ашиглах мөн хэлэлцээнд оролцогчдын хэлэлцээр хийх чадавхийг бэхжүүлэхэд тус дөхөм болгох зорилгоор уг гарын авлагыг гаргасан болохыг онцлон тэмдэглэсэн болно.

http://land-locked.org/wp-cont…/…/2016/02/Handbook_Final.pdf

http://www.mfa.gov.mn/?p=33430

24d91a1b7068f3299427198e26f17824da7fbdbacd418794008c56fcbff2ae0bcc113ef348b94e1274d93993ca834988835fcc543571e7121f4607824b709a10 d7cc94048c70bd3e65ee21ef390b136b00ee85f835e28dbb8261dbae6bf012c1 deeb30571c4bee22a8d6a92cf41e30e4b2e1a9b34fe4c7017b5121ddeb7f5497

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.