ITTLLDC Presents its Research Findings at Development Partners Group Meeting

May 15, 2024 | 10:56 am

UN House, Ulaanbaatar, 15 May 2024

The International Think Tank for Landlocked Developing Countries (ITTLLDC) was honored to participate as a key speaker at the Development Partners Group (DPG) Mongolia meeting.

This event was hosted by UN Resident Coordinator Tapan Mishra at the UN House on Wednesday, May 15. The DPG meeting is a regular gathering that includes all UN agencies, the World Bank, ADB, international development agencies, and embassies working in Mongolia.

Mr. Dulguun Damdin-Od, Executive Director of ITTLLDC, provided an overview of the new Programme of Action for Landlocked Developing Countries for the decade 2024-2034, which is scheduled for approval by the Group of LLDCs at the Third UN Conference on Landlocked Developing Countries in 2024.Additionally, ITTLLDC consultants presented the findings of a study titled “Transport Impacts of System Dynamics Model for Landlocked Developing Countries: Case of Mongolia” and research project proposal on the current challenges Mongolia faces due to climate change with the participants.


ДГХБО-ын ОУСТ Монгол Улс дахь Хөгжлийн Түншүүдийн Бүлгийн хуралд судалгааны үр дүнгээ танилцууллаа.

НҮБ-ын байр, Улаанбаатар хот, 2024 оны тавдугаар сарын 15

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төв энэ сарын 15-ны өдөр НҮБ-ын байранд НҮБ-ын суурин зохицуулагч Тапан Мишрагийн урилгаар Монгол дахь Хөгжлийн Түншүүдийн Бүлгийн 5 дугаар сарын уулзалтад гол илтгэгчээр уригдан оролцлоо.

ХТБ-ийн хурал нь НҮБ-ын бүх агентлаг, Дэлхийн банк, АХБ, олон улсын хөгжлийн агентлагууд, Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамдуудын төлөөл оролцож мэдээллэл солилцдог уулзалт юм.

НҮБ-ын Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын асуудлаарх 3-р бага хурлаар батлагдах Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын 2024-2034 он хүртэлх 10 жилд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны шинэ хөтөлбөрийн талаар ДГХБО-ын ОУСТ-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Дөлгөөн товч танилцууллаа.

Мөн ДГХБО-ын ОУСТ-ийн зөвлөхүүд “Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын системийн динамик загварын тээврийн нөлөөлөл: Монголын жишээ” судалгааны үр дүн болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас Монгол Улсад тулгарч буй өнөөгийн сорилтуудын талаарх судалгааны төслийн саналыг оролцогчдод танилцуулж, оролцогчдын асуултанд дэлгэрэнгүй хариуллаа.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.