ITTLLDC participates in the outreach event on Sustainable Inland Transport Connectivity Indicators

Dec 20, 2021 | 7:46 pm

 

At the invitation of United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) the ITTLLDC virtually participates in the Outreach event titled Sustainable Inland Transport Connectivity Indicators (SITCIN) – Understanding the performance of your road, rail, inland waterway, and inter-modal transport systems for the South Caucasus and Central Asia Region on 20 December 2021.

This outreach event has been designed to familiarize officials from Ministries in charge of transport, customs, and border management from the broader Central Asia, South Caucasus, and adjacent regions with the SITCIN tool and to offer a platform to exchange ideas and views on how this tool could potentially be deployed to monitor transport connectivity in the region, including along specific transport corridors.

At the virtual event Mr. Dulguun.D, Director of Operations highlighted the importance of sustainability of the inland transport for the countries in the regions, particularly for the landlocked developing countries   and shared the information on the new web-based tools of the Simulator for Integrated Infrastructure Corridors and Partnership Portal on Co-deployment developed and tested under the ITTLLDC and ESCAP co-funded project.

See more… https://unece.org/info/Transport/Transport-Trends-and-Economics/events/362549 

ДГХБО-ын ОУСТ дотоодын тогтвортой тээврийн холболтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг танилцуулах арга  хэмжээнд оролцов.

 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Европын Эдийн засгийн Комиссын урилгаар ДГХБО-ын ОУСТ “Дотоодын тогтвортой тээврийн холболтын шалгуур үзүүлэлтүүд – Өмнөд Кавказ ба Төв Азийн бүс нутгийн авто зам, төмөр зам, дотоодын усан зам, бүс нутаг дахь тээврийн системийн гүйцэтгэлийг ойлгох нь сэдэвт арга хэмжээнд 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр цахимаар оролцлоо.

Энэхүү арга хэмжээ нь Төв Ази, Өмнөд Кавказ болон зэргэлдээх бүс нутгуудын тээвэр, гааль, хилийн асуудал эрхэлсэн яамдын ажилтнуудад дотоодын тогтвортой тээврийн холбоосын шалгуур үзүүлэлтүүдийг танилцуулах, энэ хэрэгслийг тухайн бүс нутгийн тээврийн холбоосыг хянах, түүний дотор тодорхой тээврийн коридорын дагуу ашиглах боломжийн талаар санал, бодлоо солилцох платформыг бий болгох зорилгоор зохион байгуулсан байна.

Тус арга хэмжээнд ДГХБО-ын ОУСТ-ийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Д.Дөлгөөн оролцож, бүс нутгийн улс орнууд, ялангуяа далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудад дотоодын газрын тээврийн тогтвортой байдлыг хангах нь чухал болохыг онцлон тэмдэглэж, НҮБ-ын Ази Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисстой хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд боловсруулж, туршсан цахим хуудсанд суурилсан шинэ хэрэгслүүд болох Дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны түншлэлийн портал болон Тээврийн нэгдсэн коридорын симуляторын талаар товч мэдээлэл өглөө.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.