ITTLLDC participates in 2022 SPECA Economic Forum

Jan 4, 2023 | 11:39 am

United Nations Special Programme for the Economies of Central Asia (SPECA) organizes the 2022 SPECA Economic Forum on “Greener and Safer Future” on the days of 16 and 17 November 2022 in Almaty, Kazakhstan.

Mr. Dulguun.D, Executive Director of the ITTLLDC participates in the Forum at the invitation of the SPECA. He delivers speech at the third session of the Forum on Economic security and resilience: Leaving no one behind. He highlighted the importance of transportation legal framework, trade facilitation acceleration and ICT development in LLDCs.

The session covers the socioeconomic impacts of the COVID-19 pandemic, and high inflation and volatile economic conditions also further exacerbate pre-existing inequalities and vulnerabilities in the SPECA countries. The pandemic induced developmental challenges provide a unique opportunity for the countries to repurpose policy priorities to make economies more resilient to future pandemics, disasters and crises.

ДГХБО-ын ОУСТ ТАЭЗТХ-ийн 2022 Эдийн засгийн форумд оролцож байна.

НҮБ-ын Төв Азийн эдийн засгийн тусгай хөтөлбөр (ТАЭЗТХ)-өөс “Илүү ногоон, аюулгүй ирээдүй” сэдэвт эдийн засгийн форумыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 16, 17-ны өдрүүдэд Казахстан улсын Алмата хотноо зохион байгуулж байна.

ДГХБО-ын ОУСТ-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Дөлгөөн ТАЭЗТХ-ийн урилгаар энэхүү форумд оролцож байна. Тэрээр тус форумын “Эдийн засгийн аюулгүй байдал ба эрсдэлд тэсвэртэй уян хатан байдал” сэдэвт хуралдаанд оролцож, үг хэлэхдээ ДГХБО-ын тээврийн салбарын эрх зүйг сайжруулах, худалдаа хөнгөвчлөлийг түргэсгэх, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн хөгжлийн чухлыг онцлон тэмдэглэв.

Тус форумаар КОВИД-19 цар тахлын нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийг онцолж, инфляцийн өсөлт, эдийн засгийн тогтворгүй нөхцөл байдал нь ТАНЗТХ-ийн орнуудад урьд өмнө байсан тэгш бус байдал, эмзэг байдлыг улам нэмэгдүүлж байна. Царт тахлаас үүдэлтэй хөгжлийн сорилт нь улс орнуудад эдийн засгаа ирээдүйн тахал, гамшиг, хямралд тэсвэртэй болгоход анхаарах, бодлогын тэргүүлэх чиглэлээ өөрчлөх шаардлагатай болж байгааг харуулж байна.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.