ITTLLDC participated in the Expert Group Meeting on “Implementing the Vienna Programme of Action in North and Central Asia”

Apr 20, 2022 | 9:59 am

The Expert Group Meeting on Digital potential to advance implementation of the Vienna Programme of Action in North and Central Asia was virtually organized by the Subregional Office for North and Central Asia of ESCAP on 19-20 April 2022.

The expert group had fruitful discussions to analyze the level of digitalization in North and Central Asia, especially in each of the action areas of the VPoA Roadmap and identify potential areas for digitalization that can support implementation of the action areas listed in the Roadmap.

At this virtual meeting Mr. Dulguun Damdin-Od, Executive Director, International Think Tank for Landlocked Developing Countries delivered the statement with highlights on the importance of the digitalization in the landlocked developing countries and briefly shared the best cases and findings of the latest studies and projects implemented by the ITTLLDC.

—————

ДГХБО-ын ОУСТ “Хойд болон Төв Ази дахь Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдал” сэдэвт шинжээчдийн бүлгийн хуралд оролцов.

Хойд болон Төв Азийн далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудад Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн дижитал боломжийг хэлэлцэх шинжээчдийн бүлгийн хурлыг НҮБ-ын АНДЭЗНК-ийн Хойд ба Төв Азийн бүсийн албанаас 2022 оны 4 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Шинжээчдийн бүлэг Хойд болон Төв Азийн орнуудын цахим шилжилтийн байдал, ялангуяа Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замын зураглалын үйл ажиллагааны талбар бүрт түвшинд дүн шинжилгээ хийж, Замын зурагт заасан үйл ажиллагааны чиглэлүүдийн хэрэгжилтийг дэмжих, цахимжуулах боломжит чиглэлүүдийг тодорхойлох талаар үр дүнтэй хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.

Энэхүү цахим уулзалтанд Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төвийн Гүйцэтгэх захирал Д.Дөлгөөн оролцож, далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудад дижиталчлалын ач холбогдлын талаар үг хэлж, ДГХБО-ын ОУСТ-ийн сүүлийн үеийн судалгааны үр дүн, шилдэг туршлагаас товч танилцууллаа.

SONCA

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.