ITTLLDC is organizing a side event in cooperation with UN-OHRLLS & IDE-JETRO

Feb 10, 2019 | 9:42 am

The International Think Tank for LLDCs at the Euro-Asian Regional Midterm Review of the Vienna Programme of Action for LLDCs

ITTLLDC is organizing a side event in cooperation with UN-OHRLLS & IDE-JETRO

International Think Tank for LLDCs is going to organize a side event on the key role of transit transport corridors in fostering development in the LLDCs jointly with the Institute of Developing Economies of the Japanese External Trade Organization (IDE-JETRO) and the UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN OHRLLS) on the sidelines of the Euro-Asian Regional Midterm Review of the Vienna Programme of Action for the LLDCs for the Decade 2014–2024 in

Conference Room A,
Level 1,
United Nations Conference Centre
in Bangkok at

12.00-13.30 pm

on 11 February 2019.

-draft agenda available at ———–》》》

http://www.lldc2conference.org/unescap-un-ohrlls-unece-euro-asian-regional-midterm-review/

At this event, organizers will present the importance and role of transit transport economic corridors in fostering development in LLDCs and successful implementation of the Vienna Programme of Action and Sustainable Development Goals.

The ITTLLDC and IDE-JETRO will also introduce a study on Geographical Simulation of economic corridors case “Mongolia Russia China Economic Corridor” and corridor development between the African and Asian regions that might help identify what can be done to improve the transit transport corridors for the optimal benefits of the LLDCs. They are cooperating to extend the project in the field of Geographical Simulation Model (GSM)in other LLDCs.

ДГХБО-ын ОУСТ Бангкок хотноо НҮБ-ын Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын асуудал эрхэлсэн Дээд төлөөлөгчийн алба болон Японы Гадаад худалдааны байгууллагын Хөгжиж буй эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран дэд арга хэмжээ зохион байгуулна.

Бангкок хотноо 2014-2024 оны Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дунд хугацааны хэрэгжилтийг хянах Евро-Азийн бүсийн хурлын үеэр Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын олон улсын судалгааны төв Японы Хөгжиж буй эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн болон НҮБ-ын Нэн буурай хөгжилтэй, Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнууд болон Жижиг арлын хөгжиж буй орнуудын асуудал эрхэлсэн Дээд төлөөлөгчийн албатай хамтран “ДГХБО-ын хөгжлийг дэмжихэд дамжин өнгөрөх тээврийн корридорын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт дэд арга хэмжээг НҮБ-ын хурлын байрны А танхимд 2019 оны 2-р сарын 11-ний өдөр 12.00-13.30 цагт зохион байгуулах гэж байна

http://www.lldc2conference.org/unescap-un-ohrlls-unece-euro-asian-regional-midterm-review/

Энэ арга хэмжээний үеэр зохион байгуулагчид ДГХБО-ын хөгжилд дамжин өнгөрөх тээврийн эдийн засгийн корридорын үзүүлэх нөлөө, мөн тус корридорууд Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд ямар чухал ач холбогдолтой болох талаар хийсэн судалгаануудаа танилцуулах болно.

ДГХБО-ын ОУСТ болон Хөгжиж буй эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн нь “Монгол Орос Хятад хоорондын Эдийн засгийн корридор” болон Африк, Азийн бүсийн корридорын хөгжлийн талаар Газарзүйн Симуляци хийсэн судалгаагаа танилцуулах бөгөөд тус арга хэмжээ нь ДГХБО-ын дамжин өнгөрөх тээврийн корридорыг сайжруулж, түүний ашиг тусыг хүртэх боломжуудыг тодорхойлоход туслалцаа үзүүлэх ач холбогдолтой юм.

ДГХБО-ын ОУСТ болон Хөгжиж буй эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн нь ДГХБО-ын эдийн засаг, тээврийн корридорын нөлөөллийг Газарзүйн симуляцийн загвар ашиглан судлахаар хамтран ажиллаж байна. Цаашид эдгээр судалгааг бусад ДГХБО-д хийхээр төлөвлөж байна.

 — at International Think Tank for LLDCs.

 

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.