ITTLLDC co-organizes the Private Sector Consultation: Business Voices from Landlocked Developing Countries at WEDF

Jul 5, 2023 | 11:14 am

The World Export Development Forum inaugurated on 26 June 2023 at Shangri-La hotel and as its pre-side event the ITTLLDC co-organizes the Private Sector Consultation: Business Voices from Landlocked Developing Countries in the roundtable format.

It provides the platform for the representatives of private sectors and international development partners to share the common challenges, priority needs and ways forward to develop the economies of landlocked developing countries.

Mr. Dulguun Damdin-Od, Executive Director of the ITTLLDC, as a rapporteur of the private sector consultation, delivered a summaries of the roundtable discussions held under the themes of Infrastructure for supporting enhanced trade, Regional connectivity for improved trade coordination, Trade and development for stronger economic growth, and Inclusive trade facilitation for sustainable development facilitated by ADB, OHRLLS, EBDR and ITC respectively.

ДГХБО-ын ОУСТ Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын бизнесийн дуу хоолой сэдэвт хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх уулзалтыг хамтран зохион байгууллаа.

Дэлхийн Экспортыг Дэмжих Форум 2023 оны 6 дугаар сарын 26-нд Улаанбаатар хотноо нээлтээ хийж, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын бизнесийн дуу хоолой сэдэвт хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх уулзалтыг ДГХБО-ын ОУСТ-тэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Тус зөвлөлдөх уулзалт нь далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийг хөгжүүлэхэд тулгарч буй нийтлэг сорилт, нэн тэргүүний хэрэгцээ шаардлага, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга замыг хувийн хэвшлийнхэн болон олон улсын хөгжлийн түншүүдийн төлөөллийн оролцоотойгоор тодорхойлох платформ боллоо.

Хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх хэлэлцүүлгийн илтгэгчээр ДГХБО-ын ОУСТ-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Дөлгөөн худалдааг сайжруулах дэд бүтэц, худалдааны зохицуулалтыг сайжруулах бүс нутгийн холболт, эдийн засгийн илүү хүчтэй өсөлтийг хангах худалдаа ба хөгжил, тогтвортой хөгжлийн төлөөх хүртээмжтэй худалдааг хөнгөвчлөх гэсэн сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан дугуй ширээний хэлэлцүүлгийн үр дүнг тоймлон танилцуулав.

https://fb.watch/lpXk0w7UnA/

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.