ITTLLDC co-organizes the High-Level Luncheon at the 79th Session of UN ESCAP

May 22, 2023 | 12:26 pm

The International Think Tank for Landlocked Developing Countries (ITTLLDC) and the United Nations Office of the High Representative for LDCs, LLDCs and SIDS (UN-OHRLLS) jointly organizes a High-level Luncheon Event on “Climate Change and Its Impact on LLDCs” on 17 May 2023 as a side event at the 79th Session of the Commission of UN-ESCAP, UNCC, Bangkok, Thailand.

H.E. Ms. Rabab Fatima, Under-Secretary-General of the United Nations and High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, and H.E. Ms. Armida Salsiah Alisjahbana, Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific opened the event and delivered the statements.

The representatives of UNDRR, Green Climate Fund and URECA delivered the keynote speeches with highlights on best practices and solutions for climate change mitigation in the world.

The LLDCs country delegations of Mongolia, Nepal and Uzbekistan shared their targeted policy, strategy and programmes for climate action movement through innovation for the greener and sustainable development and address the challenges induced by the climate change and its impact in LLDCs.


ДГХБО-ын ОУСТ НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын 79-р чуулганы үеэр хамтарсан арга хэмжээг зохион байгууллаа.

2023 оны тавдугаар сарын 17

НҮБ-ын Хурлын Танхим, Бангкок, Тайланд

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төв (ДГХБО-ын ОУСТ) болон НҮБ-ын Нэн буурай хөгжилтэй орнууд, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд, Арлын жижиг орнуудын Дээд төлөөлөгчийн газартай хамтран “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба түүний далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудад үзүүлэх нөлөө” сэдэвт дээд хэмжээний арга хэмжээг 2023 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын 79 дэх хуралдааны үеэр зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч бөгөөд нэн буурай хөгжилтэй орнууд, далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд болон жижиг арлын хөгжиж буй орнуудын асуудал эрхэлсэн дээд төлөөлөгч, хатагтай Рабаб Фатима, НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч, Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга, хатагтай Армида Салсиах Алисжахбана нар үйл ажиллагааг нээж үг хэллээ.

НҮБ-ын Гамшгийн эрдслийг бууруулах байгууллага, Ногоон уур амьсгалын сан болон хувийн хэвшлийн төлөөлөл болох URECA компанийн төлөөлөгчид дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах шилдэг туршлага, шийдлүүдийн талаар онцлон илтгэл тавилаа.

Тус арга хэмжээнд Монгол, Балба, Узбекистан Улсуудын төлөөлөгчид ногоон хөгжил болон тогтвортой хөгжлийн зорилтот бодлого, стратеги, хөтөлбөрөө хуваалцаж, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй сорилт, түүний нөлөөллийг арилгах талаар мэдээлэл өгч, үг хэллээ.

URECA presentation

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.