ITTLLDC addresses the Special Body of Landlocked Developing Countriesand Small Island Developing States of the UN ESCAP Session

May 22, 2023 | 11:25 am

Mr. Dulguun Damdin-Od, Executive Director of ITTLLDC participates in the Special Body of Least Developed, Landlocked Developing and Small Island Developing States of the UN ESCAP at the invitation of the Executive Secretary of the UN ESCAP 16 May 2023, UNCC Bangkok.

The countries in special situations face unique challenges owing to their small economic size, limited resources or geographic location. Seamless and sustainable transport, energy and digital connectivity across countries is central to improving the lives of people.

Mr. Dulguun Damdin-Od addresses Special Body of Least Developed, Landlocked Developing and Small Island Developing States, and highlights the importance of enhancing the physical transport infrastructure and reliable transportation by simplifying transit procedures through automation and digitalization, and harmonizing customs procedures, policies and regulatory frameworks of the LLDCs and transit countries in the region.


ДГХБО-ын ОУСТ НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын 79 дэх чуулганы нэн буурай хөгжилтэй, далайд гарцгүй хөгжиж буй болон жижиг арлын хөгжиж буй орнуудын тусгай хэлэлцүүлэгт үг хэллээ.

2023 оны 5 дугаар сарын 16, НҮБ-ын Хурлын Төв, Бангкок, ТайландДГХБО-ын ОУСТ-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Дөлгөөн НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын урилгаар Нэн буурай хөгжилтэй, далайд гарцгүй хөгжиж буй болон жижиг арлын хөгжиж буй орнуудын тусгай хэлэлцүүлэгт оролцлоо.

Нэн буурай хөгжилтэй, далайд гарцгүй хөгжиж буй болон жижиг арлын хөгжиж буй улс орнууд эдийн засгийн жижиг хэмжээ, хязгаарлагдмал нөөц болон газарзүйн байршлаас шалтгаалан өвөрмөц сорилтуудтай тулгардаг. Эдгээр улсуудад тогтвортой, саадгүй тээвэр, эрчим хүч, цахим холболт нь хүмүүсийн амьдралыг сайжруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх юм.

Д.Дөлгөөн нэн буурай хөгжилтэй, далайд гарцгүй хөгжиж буй болон жижиг арлын хөгжиж буй орнуудын тусгай хэлэлцүүлгийн оролцогчдод хандан үг хэллээ. Тэрээр хэлсэн үгэндээ бүс нутгийн хэмжээнд ДГХБО болон дамжин өнгөрөгч орнуудын хувьд дамжин өнгөрөх тээврийн үйл явцыг автоматжуулах, цахимжуулах, хялбаршуулах, гаалийн журам, бодлого, зохицуулалтыг уялдуулах замаар биет тээврийн дэд бүтэц, найдвартай тээвэрлэлтийг сайжруулахын чухлыг онцлон тэмдэглэлээ.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.