Despite being landlocked, the Lao People’s Democratic Republic has many economic advantages due to its central location in Asia.

May 7, 2021 | 4:00 pm

Therefore, boosting its economy and trade relations with its neighbouring regions and the world is the government’s top priority.

According to Mr. Saysana Sayakone, Director of the Department of Foreign Trade Policy at the Ministry of Industry and Commerce of Lao PDR, the Lao PDR’s foreign trade value has grown in the past few years, resulting in an increase of $12 billion or 64% of GDP in 2019.

‘Despite such growth, many obstacles remain,’ said Mr. Sayakone. ‘Particularly in export, there are many challenges involving trade regulations of the destination country, non-tariff barriers as well as sanitary and phytosanitary measures or technical barriers to trade.’ during Lao PDR’s validation workshop of the Foreign Trade Negotiations roadmap.

Overall, it ensures coherence in various trade negotiations, promotes the country’s economic interests, and contributes to the socio-economic development of the country. The roadmap also considers the implications of the country’s current economic situation due to the COVID-19 pandemic, offering opportunities of recovery.

The roadmap’s development was led by the Department of Foreign Trade Policy and the Ministry of Industry and Commerce, with technical assistance from the International Trade Centre under its ASEAN Regional Integration Support from the EU Plus – Lao PDR (ARISE Plus Lao PDR) project.

Source:

https://www.intracen.org/…/Lao-PDR-steps-up-foreign…/

 

Далайд гарцгүй хэдий ч Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс нь төвийн байрлалтай тул эдийн засгийн олон давуу талтай юм.

Тиймээс хөрш зэргэлдээ бүс нутаг болон дэлхийн эдийн засаг, худалдааны харилцаагаа нэмэгдүүлэх нь Лаосын Засгийн газрын нэн тэргүүний зорилт юм.

БНАЛАУ-ын Худалдаа, аж үйлдвэрийн яамны Гадаад худалдааны бодлогын газрын дарга ноён Сайсана Саяконегийн хэлснээр, БНАЛАУ-ын гадаад худалдааны хэмжээ сүүлийн жилүүдэд өсч, 2019 оны ДНБ-ний 64% буюу 12 тэрбум доллароор өссөн байна.

Ийм өсөлттэй байгаа ч гэсэн олон саад бэрхшээл байсаар байна’ ‘Ялангуяа экспортод хүрэх газрынхаа худалдааны дүрэм журам, тарифын бус саад тотгор, ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын стандарт, эсвэл худалдаанд гарах техникийн саад бэрхшээл зэрэг олон бэрхшээл тулгардаг.’ гэж БНАЛАУ-ын Гадаад худалдааны хэлэлцээрийн зураглалыг баталгаажуулах семинарын үеэр ноён Саяаконе хэллээ.

Ерөнхийдөө энэ нь янз бүрийн худалдааны хэлэлцээрүүдийн уялдаа холбоог хангаж, улс орны эдийн засгийн ашиг сонирхлыг дэмжиж, улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг. Энэхүү зураглал нь COVID-19 цартахлын улмаас улс орны эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлын үр дагаврыг харгалзан үзэж сэргээн босгох боломжийг санал болгох юм. Энэхүү зураглалыг боловсруулахад Худалдаа, аж үйлдвэрийн яамны Гадаад худалдааны бодлогын газар удирдаж, Европын Холбооны төслийн АСЕАН-ны бүс нутгийн интеграцийн дэмжлэгийн хүрээнд Олон улсын худалдааны төвөөс техникийн туслалцаа авсан байна.

Эх сурвалж:

https://www.intracen.org/…/Lao-PDR-steps-up-foreign…/

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.