ITTLLDC participates in a workshop on Euro-Asian Inland Transport Corridors

Dec 13, 2019 | 8:17 am

On the invitation of the United Nations’ Economic Commission for Europe (UNECE) and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), ITTLLDC is participating in the workshop on Strengthening Security and Inter-operability along Euro-Asian Inland Transport Corridors, which is being held on 12-13 December, 2019 in Tbilisi, Georgia.

The workshop will discuss further operationalization of Euro-Asian transport corridors, Security aspects of Euro-Asian transport operationalization and address Euro-Asian transport inter-operability challenges and the way forward – an institutionalized approach towards corridor management.

At the Session 1 – Setting the scene – How to further operationalize Euro-Asian transport corridors of the workshop Mr. Odbayar Erdenetsogt, Executive Director of the ITTLLDC, has made a presentation on the current status of LLDC inland transport and corridors, challenges as well as ways in addressing them through establishing effective laws, policies, regulations and administrative procedures to increase effectiveness and establishing inter-operability priorities among LLDCs along specific transport corridors.

————————————

ДГХБО-ын ОУСТ нь Евро-Азийн хоорондын тээврийн коридоруудын талаархи семинарт оролцов

2019 оны 12 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд Гүрж Улсын Тбилиси хотод зохион байгуулагдаж буй “Евро-Азийн хоорондын коридоруудын дагуух аюулгүй байдал болон үйл ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдэвт семинарт ДГХБО-ын ОУСТ нь НҮБ-ын Европын эдийн засгийн комисс (UNECE) болон Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын (OSCE) урилгаар оролцож байгаа юм.

Семинарт Евро-Азийн тээврийн коридоруудын цаашдын үйл ажиллагаа, тээврийн ашиглалтын аюулгүй байдлын асуудал, тулгарч буй үйл ажиллагаааны сорилт, шалгуурууд болон цаашдын арга зам, коридорын менежментэд чиглэсэн институцийн хандлагын талаар хэлэлцэх болно.

Тус семинарын Евро-Азийн тээврийн коридорын цаашдын үйл ажиллагааны хувилбаруудыг гаргах нь сэдэвт 1 дүгээр хэлэлцүүлэг дээр ДГХБО-ын ОУСТ-ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Одбаяр далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын дотоодын тээвэр, коридоруудын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрийг үр ашгийг нэмэгдүүлэх хууль тогтоомж, бодлого, зохицуулалт, дүрэм журам бий болгох болон далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын тодорхой тээврийн коридорын дагуух үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох замаар шийдвэрлэх боломжуудын талаар танилцуулан илтгэл тавьлаа.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.