The International Think Tank for LLDCs signs MOU with Mongolian Maritime Administration

Jan 21, 2014 | 5:19 pm

 

The International Think Tank for LLDCs signs MOU with Mongolian Maritime Administration 

Далайд гарцгүй, хөгжиж байгаа орнуудын Олон Улсын судалгааны төв болон Зам, тээврийн яамны харьяа Далайн захиргааны  хооронд хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг байгуулагдав.

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төв  Монгол Улсын Далайн захиргааны хооронд хамтран ажилллах тухай санамж бичиг байгуулагдав.

Талууд энэхүү санамж бичгийн хүрээнд далайд гарцгүй орнуудад тулгардаг хүндрэлийг өөрийн орны жишээн дээр тодорхойлон харуулах, далайд гарцгүй бусад орны туршлагаас судлах, нийтлэг бэрхшээлтэй асуудлуудад дүн шинжилгээ хийх, шийдвэрлэх арга замыг томъёолох зэрэг  нийт 3 багц ажлыг хамтран хийхээр төлөвлөсөн болно.

ДГХБО-ын ОУСТ -нь хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд Монгол Улсын Далайн захиргааг дэдмжиж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өрнүүүлэх бөгөөд Монгол Улсын Далайн захиргааг олон улсын байгууллагууд, судалгааны хүрээлэнгүүд болон судлаач, шинжээчидтэй холбох арга хэмжээ авахаа мэдэгдэв.

Нэмэлт мэдээллийг:

http://monmarad.gov.mn/new/

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.