ITTLLDC participates in The Meeting on Best Practices in Corridor Development

Oct 29, 2019 | 11:53 am

The International Think Tank for LLDCs is participating in the Meeting on Best Practices in Corridor Development and Management for the Benefit of LLDCs and Transit Countries, held on 29-30 of October 2019 in Ulaanbaatar.

The meeting discussed the role of corridors and how it is crucial for the development of LLDCs and how their legal framework, infrastructure and investment issues should be resolved.

The meeting was attended by LLDCs and transit countries with opening speeches by the Deputy Minister of Foreign Affairs Ms. Battsetseg, Foreign Policy Advisor to the President of Mongolia Mr. Tegshjargal, UN Resident Coordinator Mr. Tapan Mishra and High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked developing countries and Small Island Developing States Ms. Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu.

ДГХБО-ын ОУСТ нь 2019 оны 10 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй “Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд болон дамжин өнгөрөх орнуудад эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлэх сайн туршлагыг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт олон улсын хуралд оролцож байна.
Энэхүү хурлаар коридорын үүрэг нь далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын (ДГХБО) хөгжилд нэн чухал болохыг онцлон тэдгээрийн эрх зүйн орчин, дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар хэлэлцэх юм.
Энэхүү уулзалтад далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд болон дамжин өнгөрөгч орнуудын төлөөлөгчид оролцож, Монгол Улсын Гадаад харилцааны Дэд сайд Хатагтай Б.Батцэцэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Гадаад бодлогын зөвлөх Ноён Т.Тэгшжаргал, НҮБ-ын Суурин зохицуулагч Ноён Тапан Мишра, НҮБ-ын Ерөнхий Нарийн Бичгийн Даргын орлогч болон Нэн буурай хөгжилтэй орнууд, ДГХБО болон Жижиг арлын хөгжиж буй орнуудын асуудал эрхэлсэн Дээд Төлөөлөгч Хатагтай Фекитамоелоа Катоа ‘Утайкаману нар нээлтийн үг хэллээ.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.