ITTLLDC part of PANEL at the Asia Pacific Think Tank Summit

Nov 12, 2019 | 2:40 pm

The ITTLLDC Executive Director Mr. Erdenetsogt Odbayar participated in the panel session of the Asia-Pacific Think Tank Summit titled “New Faces and New Ideas: The Diversity and Innovation Connection” as a panelist on November 11, 2019 in the UN Conference Center in Bangkok, Thailand.

The Panel featured a group of young and mature scholars and think tank executives who discussed the importance of diversity in their organizations and emphasize the important connection between diversity and innovation.

The panelists addressed issues such as what diversity means to them, how an organization can create a diverse and dynamic workplace that focus on gender, age, ethnic, political and religious diversity, why they chose to work at a think tank, what obstacles they encountered in the hiring process and advancing their career at a think tank, what perspectives on policy and organization innovation do they bring to their think tanks and the issues facing their countries, what specific recommendations would they suggest to improve the role and impact of think tanks, and most importantly, what recommendations would they make to improve the careers of ethnic and racial groups, women, young scholars and executives.
—————————————————-

ДГХБО-ын ОУСТ нь Азийн судалгааны хүрээлэнгүүдийн дээд хэмжээний уулзалтын хэлэлцүүлэгт оролцов

2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Бангкок хот дахь НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын төв байранд ДГХБО-ын ОУСТ -ийн Гүйцэтгэх захирал Э.Одбаяр Ази, Номхон далайн судалгааны хүрээлэнгүүдийн дээд хэмжээний уулзалтын “Шинэ төрх ба шинэ санаа: Олон төрөлт байдал ба инновацийн холбоос” сэдэвт хэлэцүүлэгт панелистаар оролцов.

Тус хэлэлцүүлэгт залуу болон ахлах эрдэмтэн судлаачид, судалгааны хүрээлэнгүүдийн удирдлагууд оролцож, байгууллагынхаа олон талын ач холбогдлын талаар хэлэлцэн олон төрөл болон инноваци хоорондын чухал холбоог онцолсон юм.

Хэлэлцүүлэгт оролцогчид нь төрөлжилт тэдний хувьд ямар ач холбогдолтой вэ, байгууллага нь хүйс, нас, ёс зүй, улс төр, шашны төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, олон төрлийн динамик бүхий ажлын байрыг хэрхэн бий болгож болох, яагаад тэд судалгааны хүрээлэнд ажиллахаар сонгосон эсэх, тэдэнд ямар бэрхшээл тулгарч байгаа эсэх, ажилд хүн авах, судалгааны хүрээлэн дээр карьераа ахиулахад ямар бэрхшээл тулгарч байгаа, бодлого, байгууллагын шинэчлэлийн хувьд судалгааны хүрээлэнгүүд болон өөрийн улс орны өмнө тулгарч буй ямар асуудлууд байгаа талаар, судалгааны хүрээлэнгүүдийн үүрэг, нөлөөг сайжруулахад ямар зөвлөмжийг тэд санал болгох, мөн хамгийн гол нь үндэс угсаатны бүлгүүд, эмэгтэйчүүд, залуу эрдэмтэн судлаачид болон удирдах ажилтнуудын карьерыг сайжруулан дэмжих талаар тэд ямар зөвлөмж өгөх талаар харилцан ярилцав.

74969031_2312571635521262_9125636809039020032_o

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.