ITTLLDC organizing Side event #2 on the side lines of the High Level Comprehensive mid term review meeting of the VPoA

Dec 6, 2019 | 12:00 pm

ITTLLDC has jointly organized a side event titled “Strengthening the private sector role in the implementation of the Vienna Programme of Action” on December 6, 2019 in cooperation with the UN-OHRLLS, International Trade Center (ITC) and International Center for Transport Diplomacy in New York on the sidelines of the Midterm review meeting of the Vienna Programme of Action.

The event was aiming at the enhancement of private sector participation in the implementation of the VPoA and the 2030 Agenda by showcasing good practices. The meeting also discussed policy options for creating a supportive business environment for growth and development of the private sector.

The event featured panel presentations by panelists representing different stakeholders including representatives from UN, other international organizations, private sector and Member States. The panel presentations were followed by an interactive dialogue with members of the audience.

ITTLLDC introduced the findings of the recent research on “The Belt and Road Initiative (BRI): Prospects International Trade in continental Asia” jointly conducted with its partner, the University of Sydney, and Prof. Sandra Seno-Alday, researcher of the ITTLLDC, presented the outcome of the research at the side event.

——
ДГХБО-ын ОУСТ Венийн Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийн дунд хугацааны хэрэгжилтийг хянах хурлын үеэр #2 Дэд арга хэмжээг зохион байгуулав.

2019 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр Нью-Йорк хотноо зохион байгуулагдаж буй Венийн Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийн дунд хугацааны хэрэгжилтийг хянах хурлын үеэр ДГХБО-ын ОУСТ нь НҮБ-ын Нэн буурай хөгжилтэй орнууд, ДГХБО болон Жижиг арлын хөгжиж буй орнуудын асуудал эрхэлсэн дээд төлөөлөгчийн газар (UN-OHRLLS), Олон улсын худалдааны төв (ITC) болон Тээврийн дипломат ажиллагааны олон улсын төвтэй хамтран “Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн үүргийг бэхжүүлэх нь” сэдвээр дэд арга хэмжээ зохион байгуулав.

Энэхүү арга хэмжээ нь сайн туршлагын жишээг танилцуулах замаар Венийн Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөр болон 2030 оны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэж байгаа юм. Тус уулзалтаар мөн хувийн хэвшлийн өсөлт, хөгжлийг дэмжих зорилготойгоор бизнесийн орчныг бүрдүүлэх бодлогын хувилбаруудыг хэлэлцэв.

Тус арга хэмжээнд НҮБ, бусад олон улсын байгууллагууд, хувийн хэвшил болон гишүүн орнууд зэрэг олон оролцогч талуудыг төлөөлж буй панелистууд илтгэл тавив. Илтгэлүүдийн дараа оролцогчдын дунд чөлөөт хэлэлцүүлэг болсон.

Дэд арга хэмжээний үеэр ДГХБО-ын ОУСТ нь өөрийн түнш байгууллага болох Сидней хотын их сургуультай хамтран хийсэн «Бүс ба Зам Санаачилга: Ази тивийн олон улсын худалдааны хөгжил» сэдэвт сүүлийн судалгааны үр дүнг ДГХБО-ын ОУСТ-ийн судлаач Профессор Сандра Сено-Алдай танилцуулав.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.