Шилэн данс

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2015 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар/

Гүйцэтгэл 6.30

Төслийн 2015 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөө

Procurement plan p1, 2015

Procurement plan p2, 2015

Procurement plan p3, 2015

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2015 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар/

төсөв гүйцэтгэл

Төслийн 2015 оны батлагдсан Төлөвлөгөө

APPROVED AWP 2015_Page_1 APPROVED AWP 2015_Page_2 APPROVED AWP 2015_Page_3 APPROVED AWP 2015_Page_4 APPROVED AWP 2015_Page_5

Төслийн төсвийн гүйцэтгэл

20150110_11092501

2015 оны Төсвийн санал

20150110_11114804

20150110_1110490

2015 оны нэгдүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

_20150209_16244704 _20150209_1624470

_20150209_16235609 copy    _20150209_16225500 copy

2015 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

_20150310_09200101 _20150310_09200101-2 _20150310_09200101-3 _20150310_09200101-4 _20150310_09200101-5 _20150310_09200101-6

2015 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

   _20150529_09354901

_20150529_09354901-2

_20150529_09354901-3

_20150529_09354901-4_20150529_09354901-5

2015 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

Shilen dans 4sar.1Shilen dans 4sar.2

Shilen dans 4sar.3

Shilen dans 4sar.4Shilen dans 4sar.5

2015 оны 5 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

5 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан.3

5 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан.4

5 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан.5

5 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан.1 5 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан.2

2015 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

2015 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

Scan0001

Scan0002

Scan0003

Scan0008

Scan0005

Scan0007

2016 оны Төсвийн санал

Scan jpg0003

2015 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн тайлан

Scan jpg0004 Scan jpg0005 Scan jpg0006 Scan jpg0007 Scan jpg0010 Scan jpg0008Scan jpg0009

2015 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

page 1

page 2

page 3

page 5 page 4

2015 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

  page 1

page 2

 page 5page 4

2015 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

хуудас 1

хуудас 2

  хуудас 3

хуудас 4хуудас 5

5 саяаас дээш дүнтэй гүйлгээ

1060 0002 8626 1060 0002 8639

5 саяаас дээш дүнтэй худалдан авалт

5 саяаас дээш худалдан авалт

АХБ гэрээ хуудас 1 АХБ гэрээ хуудас 2 АХБ гэрээ хуудас 3 АХБ гэрээ хуудас 4 АХБ гэрээ хуудас 5

Би энд Ди ХХК гэрээ хуудас 1 Би энд Ди ХХК гэрээ хуудас 2

Пол Бэйкер гэрээ хуудас 1 Пол Бэйкер гэрээ хуудас 2

Пол Бэйкер гэрээ хуудас 3 Пол Бэйкер гэрээ хуудас 4

2015 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

 хуудас 1

хуудас 2

хуудас 3

хуудас 4

хуудас 5

106000028626-10 дугаар сар106000028639-10 дугаар сар

2015 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

1

2

3 4

5 саяас дээш худалдан авалт 11 сар

1060 0002 8626 11 дүгээр сар 5 саяас дээш гүйлгээ 1060 0002 8636 11 дүгээр сар- 5 саяас дээш гүйлгээ

2015 оны 12 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

002 003 004 006 12 sar 1060 0002 8626 12 sar 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12 sar 1060 0002 8626 12 sar АХБ гэрээ хуудас 1 АХБ гэрээ хуудас 2 АХБ гэрээ хуудас 3 АХБ гэрээ хуудас 4 АХБ гэрээ хуудас 5

Төслийн 2016 оны төлөвлөгөө

AWP 2016 revised signed eng

AWP 2016 revised signed mon

Төслийн 2016 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөө

2016 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

2016 on 1 sariin GT2016 on 1 sariin GT urgeljlel

2016 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

2 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН0001 2 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН0002

5 саяаас дээш дүнтэй худалдан авалт

НЭХЭМЖЛЭЛ ТАВАН БОГД МЕНЕЖМЕНТ ХХК0001 ТАВАН БОГД МЕНЕЖМЕНТ ХХК0002 ТАВАН БОГД МЕНЕЖМЕНТ ХХК0003 ТАВАН БОГД МЕНЕЖМЕНТ ХХК0004

2016 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

3-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан13-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан23-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан3

 

2016 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

4 Гүйцэтгэлийн тайлан-1 4 Гүйцэтгэлийн тайлан-2

2016 оны 5 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

5 Гүйцэтгэлийн тайлан-1 5 Гүйцэтгэлийн тайлан-2

2016 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

6 Гүйцэтгэлийн тайлан-1 6 Гүйцэтгэлийн тайлан-2

2016 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

7 Гүйцэтгэлийн тайлан-10001 7 Гүйцэтгэлийн тайлан-10002

2016 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

8 Гүйцэтгэлийн тайлан0001 8 Гүйцэтгэлийн тайлан0002

2016 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

9 sar  1476414339837514

2016 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

 10 sar 10 sar-2

2016 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

11 Гүйцэтгэлийн тайлан

2016 оны 12 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

12 Гүйцэтгэлийн тайлан

2017 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

1-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан1 1-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан2

2017 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

1 2

2017 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

3-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан1 3-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан2

2017 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

4-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан0001 4-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан0002

2017 оны 5 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

5-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан0001 5-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан0002

2017 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

6-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан100016-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан10002

2017 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

7-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан0001 7-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан0002

2017 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

8-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан0001 8-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан0002

2017 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн тайлан

Shilen dans0001 Shilen dans0002

2017 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан

10 dugaar sar guitsetgeliin tailan0001        10 dugaar sar guitsetgeliin tailan0002

Төслийн шилэн данс

/Төслийн 2017 оны 11 дүгээр сараас хойшх гүйцэтгэлийн тайланг дээрх холбоосоор орж харна уу/

 

Мэдээлэл оруулсан: Төслийн захиргаа, санхүүгийн ажилтан

Утас: 351971

Цахим хаяг: thinktank@land-locked.org

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.