Zar pic

Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлын зарын хугацааг сунгав

Jun 24, 2021 | 8:31 pm

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төвөөс хэрэгжүүлэх гэж буй “Монгол Улсын агаарын тээврийн салбарын либералчлал ба холбогдох салбаруудын уялдаа холбоо, цогц хөгжлийн бодлого” сэдэвт судалгааны төсөлд дотоодын 2 судлаач /Богино хугацааны дотоодын зөвлөх/2 хүн/ сонгон шалгаруулж ажиллуулахаар болсон тул та бүхнийг сонгон шалгаруулалтад өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлын зарын дагуу хангалттай санал ирээгүй тул зарын хугацааг 7 дугаар сарын 8 өдрийг хүртэл сунгаж байна.

Дотоодын зөвлөхөд тавигдах шаардлага болон ажлын даалгаварыг доорх хэсгээс татаж авна уу.

ToR National Consultant final

Сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлтэй иргэд зөвлөхөд тавигдсан шаардлагыг хангаж буйг илэрхийлэх холбогдох баримт бичгүүд, хүсэлт болон анкетын хамт Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төвийн thinktank@land-locked.org цахим хаягаар 2021 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 18 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Холбогдох утас: 11-351971

 

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.